Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

LỊCH

Gốc > GIÁO ÁN > Công nghệ > Công nghệ 12 > (13 bài)

Word-logo-small

SKKN-TIN ( LOẠI A.-2012-2013)

Ngày gửi: 2013-07-31 06:39:12

Pdf-small

Hướng dẫn sử dụng Excel 2007

Ngày gửi: 2011-08-15 12:27:59

Slide0

Hình nền và hình động powerpo...

Ngày gửi: 2011-08-13 17:38:42

Word-logo-small

CODE LIÊN KẾT BẠN BÈ

Ngày gửi: 2011-08-01 23:08:15

Word-logo-small

Cách căn lề, đánh số trang kh...

Ngày gửi: 2011-06-26 12:53:02

Word-logo-small

Phần mềm làm chữ 3D

Ngày gửi: 2011-03-16 19:01:29

Word-logo-small

niềm tin

Ngày gửi: 2011-02-26 06:07:39

Pdf-small

HẠT GIỐNG TÂM HỒN

Ngày gửi: 2011-01-08 20:00:28

Word-logo-small

Bộ sưu tập code cho website

Ngày gửi: 2010-12-29 15:08:17

Word-logo-small

Cách chèn flash nhạc vào mục ...

Ngày gửi: 2010-12-16 19:36:45

Word-logo-small

Cách chèn nhạc vào mục gửi tư...

Ngày gửi: 2010-12-14 23:00:20

Word-logo-small

CÁCH CHÈN NHẠC VÀO BÀI VIẾT

Ngày gửi: 2010-12-14 22:54:12

Word-logo-small

Ánh sáng tự nhên và hình ảnh

Ngày gửi: 2010-11-18 14:30:43

HÌNH ẢNH KỶ NIỆM

CẢNH ĐẸP