Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

LỊCH

ĐỀ THI HSG CẤP HUYỆN 2010-2011

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TUY ANĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 9 CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2010-2011 ĐỀ CHÍNH THỨC Môn thi: Toán lớp 9 Thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian phát đề) Đề thi gồm có 01 trang. Bài 1: (4 điểm) Cho biểu thức: .a) Tìm điều kiện của x để P có nghĩa.b) Rút gọn P.c) Tìm giá trị của x để ...

Đề thi HSG Lý lớp 9- cấp tỉnh

Đề thi học sinh giỏi cấp tỉnh, phú yên ------------------------- Bài 1 : Cho 2 xe đồng thời xuất phát từ A trên đoạn đường AB có độ dài L . Xe 1 trong nửa đọan đường đầu đi với vận tốc v , nửa đọan đường sau đi với vận tốc u . Xe 2 trong nửa thời gian đầu đi với vận tốc v , nửa thời gian còn lại đi với vận tốc u . a> xe nào đến B trước và trước bao lâu ? b>tính...

Đề thi HSG Lý lớp 9- tpHCM

Bài 1: (4 điểm) Một khối hộp trọng lượng P=1000N được đặt nằm ngang trong một hồ nước, mặt trên của khối hộp ngang với mặt nước. Khối hộp có chiều cao là h=0.6m, tiết diện là S=0.1m2. Trọng lượng riêng D=10000N/m3. Tác dụng lực F lên khối hộp theo phương thẳng đứng để di chuyển khối hộp thật chậm ra khỏi mặt nước. a) Gọi quãng đường đi của khối hộp là x (0...

HÌNH ẢNH KỶ NIỆM

CẢNH ĐẸP