Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

LỊCH

Gốc > TÌNH THÂN VIOLET >

Ảnh động

"Em ơi, mùa xuân đến rồi đó"

https://media.giphy.com/media/26DNabcfKIEWcDmP6/giphy.gif 

https://media.giphy.com/media/3o7WIDqwd0RY0Qodwc/giphy.gif 

https://media.giphy.com/media/xThtaoKNibiVqWBMQM/giphy.gif 

https://media.giphy.com/media/xThtacHqvds1BMu9Og/giphy.gif 

https://media.giphy.com/media/l4pSWaVuGFHLMDMWc/giphy.gif 

https://media.giphy.com/media/3ohs4gByF1dXTLr6XC/giphy.gif 

https://media.giphy.com/media/xThtauEbs1XRscH0GI/giphy.gif 

https://media.giphy.com/media/3o7WILPH3XQJFucSHu/giphy.gif 

https://giphy.com/embed/l49JGEubsnBoVPqog 

https://giphy.com/embed/xT8pepCtz9qayFg9aw 

( Ảnh động C.Kim Loan tặng)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Nhắn tin cho tác giả
Nguyễn Thi Phương Lan @ 09:36 05/02/2018
Số lượt xem: 1737
Số lượt thích: 1 người (Nguyễn Thi Phương Lan)
Avatar

Hoa mùa xuân

Hình ảnh có liên quan

Hình ảnh có liên quan

Hình ảnh có liên quan

Hình ảnh có liên quan

Avatar

"Xuân ơi, xuân đã về"

<iframe src="https://giphy.com/embed/26DNabcfKIEWcDmP6" width="480" height="356" frameBorder="0" class="giphy-embed" allowFullScreen></iframe><p><a href="https://giphy.com/gifs/26DNabcfKIEWcDmP6">v

 
Gửi ý kiến

HÌNH ẢNH KỶ NIỆM

CẢNH ĐẸP