Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

LỊCH

Gốc > LẶNG LẼ >

BỒ TÁT QUÁN THẾ ÂM ( MP3_ CHÚ ĐẠI BI)

https://thuvienhoasen.org/a5921/bo-tat-quan-the-am

 

NHẠC NIỆM NAM MÔ BỒ TÁT QUÁN THẾ ÂM 

https://youtu.be/f2bNrTFLa74

 


Nhắn tin cho tác giả
Nguyễn Thi Phương Lan @ 13:53 22/11/2020
Số lượt xem: 170
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến

HÌNH ẢNH KỶ NIỆM

CẢNH ĐẸP