Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

LỊCH

Gốc > CLIP VÀ CẢM NHẬN >

TRƯỜNG BỘ KINH - ( ĐẠI NIỆM XỨ 1,2,3,4 ...)

http://vietheravada.net/phap/truongbokinh/index.htm

 

https://youtu.be/Gwgrz_WoH74( ĐẠI NIỆM XỨ 1_ĐẠI CƯƠNG / Sư Thoai Khanh giảng)


Nhắn tin cho tác giả
Nguyễn Thi Phương Lan @ 05:41 29/04/2020
Số lượt xem: 132
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến

HÌNH ẢNH KỶ NIỆM

CẢNH ĐẸP