Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

LỊCH

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Trần Nhật Lam
Giới tính Nam
Website https://muonghoong76.violet.vn
Chức vụ Phó Hiệu trưởng
Đơn vị Trường THCS Mường Hoong
Quận/huyện Huyện Đắk Glei
Tỉnh/thành Kon Tum
Giới thiệu Công tác tại vùng đặc biệt khó khăn từ năm 2000.
Xác thực bởi Lê Đình Huy, Nguyễn Thị Duyên
Đã đưa lên 2110 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 384 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 5363 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 66448 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này

HÌNH ẢNH KỶ NIỆM

CẢNH ĐẸP