Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

LỊCH

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Lê Thị Thu Hà
Giới tính Nữ
Website https://songthu31065.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Phước Thạnh
Quận/huyện Quận 9
Tỉnh/thành Hồ Chí Minh
Chuyên môn Lớp 1
Giới thiệu CSTĐ CẤP TP + 2 lần đạt giải Viên phấn vàng
Xác thực bởi Trương Hoàng Anh
Đã đưa lên 694 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 105 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 7901 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 10437 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này

HÌNH ẢNH KỶ NIỆM

CẢNH ĐẸP