Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

LỊCH

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Trọng Khái
Giới tính Nam
Website https://khaipk.violet.vn
Chức vụ Hiệu trưởng
Đơn vị Trường Tiểu học Phong Khê
Quận/huyện Thành phố Bắc Ninh
Tỉnh/thành Bắc Ninh
Giới thiệu Cử nhân Ngữ văn. Chiến sĩ thi đua cấp thành phố. Yêu thích khám phá những mới lạ và giao lưu với bạn bè.
Xác thực bởi Nguyễn Văn Yên, Nguyễn Xuân Kiên
Đã đưa lên 3853 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 146 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 5554 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 667441 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này

HÌNH ẢNH KỶ NIỆM

CẢNH ĐẸP