Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

LỊCH

Thông tin thành viên

0-photo
Họ và tên Lê Thị Thu Hoài
Giới tính Nữ
Website https://hoaipb2.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Số 2 Phú Bài
Quận/huyện Thị xã Hương Thủy
Tỉnh/thành Thừa Thiên Huế
Chuyên môn Lớp 5
Giới thiệu giao viên bồi dưỡng Tiếng Việt
Xác thực bởi Lê Thị Vy, Lê Quang Dương
Đã đưa lên 2692 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 218 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 2955 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 810333 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này

HÌNH ẢNH KỶ NIỆM

CẢNH ĐẸP