Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

LỊCH

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Văn Hiên
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/nvhienmlinh
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Mê Linh
Quận/huyện Huyện Vạn Ninh
Tỉnh/thành Khánh Hòa
Chuyên môn GD hướng nghiệp
Xác thực bởi Bùi Châu Khánh, Trần Thanh Huy
Đã đưa lên 185 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 963 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 2192 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 41785 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này

HÌNH ẢNH KỶ NIỆM

CẢNH ĐẸP